"เทศบาลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  นำการศึกษา  พัฒนาอาชีพ"  

 
 

ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลห้วยทับทัน 


ตรา  “รูปไก่พื้นเมือง”
               ในวงกลม  2  ชั้น  ขั้นด้วยลายนกรวงข้าว  มีที่มาจากชุมชนห้วยทับทันในบริเวณนี้มีอาชีพขายไก่    ขายให้ผู้เดินทางไปมาในชื่อ    “ไก่ย่างห้วยทับทัน”    ซึ่งเป็นสินค้าลือชื่อของจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีการย่างและจำหน่ายมาเป็นเวลานาน  ตั้งแต่เริ่มตั้งเป็นชุมชนเจริญเติบโตเป็นกิ่งอำเภอ  และเป็นอำเภอในที่สุด
                - ไก่ที่นำมาย่างเป็นไก่พื้นเมืองของอำเภอห้วยทับทัน
                - ไม้คีบไก่ย่างเป็นไม้มะดันที่เกิดจากธรรมชาติ  มีรสเปรี้ยว
                - อำเภอห้วยทับทันเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ
 
 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-Service
facebook
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
กฤษฎีกา
คสช
จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์