"เทศบาลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  นำการศึกษา  พัฒนาอาชีพ"  

 
 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยทับทัน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยทับทัน
เทศบาลตำบลห้วยทับทัน นำโดย นายวรวิทย์ ลิขิตวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทับทัน ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรทอพรมเช็ดเท้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ที่สนใจมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น และส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนให้มีความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น
โดยได้รับเกียรติจากนายอิศรา โพธิ์เงิน (นายอำเภอห้วยทับทัน) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ
 
 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-Service
facebook
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
กฤษฎีกา
คสช
จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์