"เทศบาลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  นำการศึกษา  พัฒนาอาชีพ"  

 
 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างศาลาประชาคม เชื่อมถนนเทศบาล 7 ชุมชนสวัสดี

     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างศาลาประชาคม  เชื่อมถนนเทศบาล  7  ชุมชนสวัสดี

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)

     ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)

ก่อสร้างปรับปรุงโรงรับประทานอาหารโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่)

     ก่อสร้างปรับปรุงโรงรับประทานอาหารโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่)

ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก จากร้านดอนมอเตอร์เชื่อมถนนเทศบาล 5

     ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  จากร้านดอนมอเตอร์เชื่อมถนนเทศบาล 5

ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ชุมชนสวัสดี

     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ชุมชนสวัสดี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยทับทัน (วัดประชารังสรรค์)

     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยทับทัน (วัดประชารังสรรค์)

12
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-Service
facebook
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
กฤษฎีกา
คสช
จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์