"เทศบาลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  นำการศึกษา  พัฒนาอาชีพ"  

 
 
17 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลห้วยทับทัน รายงานตรวจพบผู้ป่วยไข้เลือดออกชุมชนหนองสิมน้อย จำนวน 1 รายโดยผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการการรักษาแล้ว

     

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เทศบาลตำบลห้วยทับทัน (ศูนย์รวมใจรัก) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรม "ป้องกันการหกล้ม ครั้งที่ 2"

     

12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายวรวิทย์ ลิขิตวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทับทัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยทับทัน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนมหามงคล วันเฉลิมพระเกียรติ

     

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายอิศรา โพธิ์เงิน นายอำเภอห้วยทับทัน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

     

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เทศบาลตำบลห้วยทับทัน (ศูนย์รวมใจรัก) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรม "เจริญศีลภาวนา เพิ่มคุณค่าแห่งจิตใจ"

     

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลตำบลห้วยทับทัน ** -- เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย --

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-Service
facebook
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
กฤษฎีกา
คสช
จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์