"เทศบาลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  นำการศึกษา  พัฒนาอาชีพ"  

 
 
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

     

รายงานสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

     

รายงานสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

     

รายงานสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

     

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565

     

รายงานสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

     

รายงานสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

      

รายงานสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

      

รายงานสรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

      

12 3 4 5
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-Service
facebook
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
กฤษฎีกา
คสช
จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์