คำร้องทั่วไป

หมายเหตุ กรอกฟอร์มแจ้งเรื่องในระบบที่เมนูคำร้องทั่วไป เมื่อคลิกปุ่มส่งแจ้งเรื่องแล้วระบบจะนำส่งแจ้งเรื่องของคุณไปยังหน้า รอรับเรื่อง เพื่อรอเจ้าหน้าที่อนุมัติและรับเรื่อง